Bijzonder nieuws uit Kameroen!


Van Harte Welkom!

Hartelijk welkom op de informatiepagina van Margaret den Besten. Wat geweldig dat u geïnteresseerd bent in mijn werk in Kameroen.  Op deze website vindt u de nieuwste updates over Margaret en haar werkzaamheden in Kameroen. 

Regelmatig wordt er een interessante nieuwsbrief uitgegeven over de bevindingen van Margaret in de totaal andere cultuur. En het leuke is dat u alle voorgaande nieuwsbrieven nog eens rustig kunt doorlezen op deze website. U hoeft dus niets te missen van het bijzondere avontuur. Mocht u de nieuwsbrief persoonlijk in uw mail willen ontvangen, is dit geen enkel probleem. Ga naar de Contact pagina en vul het formulier in.

Als u Margaret financieel wilt ondersteunen, is dit natuurlijk ook mogelijk via de Doneren pagina. Uw gift is onwijs belangrijk om het werk van Margaret te ondersteunen. Margaret heeft geen regulier inkomen zoals wij en leeft van geld dat ze ontvangt van donateurs. 

Wist u dat Margaret universitair geschoold is en de westerse weelde heeft gegeven voor God en zijn koninkrijk? Wilt u meer weten over wie Margaret is, ga dan naar haar persoonlijke pagina; Over mijzelf


Zendende gemeente

Op zondag 25 september 2016 heeft Margaret de zegen ontvangen vanuit de Hervormde gemeente te Sliedrecht voor haar definitive vertrek naar Kameroen. Tijdens zo'n zendingsdienst wordt warmte en communie pas echt zichtbaar, helemaal wanneer de zendeling zegenend wordt toegezongen door honderden mensen. 

De hervormde gemeente te Sliedrecht ondersteunt het werk van Margaret door een maandelijkse financiële toezegging. Naast de financiële bijdrage heeft de gemeente een warme relatie met Margaret en haar thuisfrontcommissie. Namens Margaret en de thuisfrontcommissie: "Bedankt gemeente Sliedrecht".


Wycliffe Vertaalwerk

Het doel van Wycliffe is dat ieder mens op deze wereld toegang krijgt tot de Bijbel in zijn eigen taal. Hiermee wordt invulling gegeven aan de zendingsopdracht (Mattheüs 28:19) om alle volken tot Zijn leerlingen te maken.

Wereldwijd is er nog Bijbelvertaalwerk nodig voor miljoenen mensen die samen bijna 1800 talen spreken. Deze mensen hebben op dit moment nog geen toegang tot Gods Woord in een taal die ze het best begrijpen.

Missie

De missie van Wycliffe Bijbelvertalers is dat wereldwijd harten en levens vernieuwd worden door de Bijbel, het Woord van God, in de eigen taal. Onze veldmedewerkers en projecten zijn gericht op taalkundig onderzoek, alfabetisering, moedertaalonderwijs, Bijbelvertaling en het stimuleren van het gebruiken van de Bijbel. Meer dan 30.000 donateurs maken dit werk mogelijk door hun gebed en giften. Doet u mee?

Vision 2025

De visie is eenvoudig maar ambitieus: in 2025 willen we, samen met de partners wereldwijd, in iedere levende taal waarin dat nog nodig is een goedlopend Bijbelvertaalproject hebben gestart.

Statistieken (2015)

Voor zover bekend zijn er op de wereld ruim 7000 talen in gebruik. Op dit moment zijn er Bijbelvertalingen in meer dan 2.900 talen. Er is Bijbelvertaalwerk in uitvoering voor veel taalgroepen die Gods Woord nog niet hebben in hun eigen taal of alleen delen ervan. Nieuwe statistieken worden ieder najaar gepubliceerd.